Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

NIKE JUST DO IT!


                    NIKE'S 'JUST DO IT' CAMPAIGN LAUNCHED IN 1988 AND QUICLY DREW SHOTS FROM COMPETITORS,SUCHED AS ASICS,WHO GROUSED,''JUST DOING IT DOESNT DO IT''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου